Uw zaken op orde voor u overlijdt

Natuurlijk wilt u uw zaken goed op orde hebben voor uzelf en uw naasten mocht u iets overkomen. Bijvoorbeeld als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Of als u plotseling overlijdt.

Nu alvast regelen

Er zijn een aantal zaken die u alvast kunt regelen en op orde brengen mocht u iets gebeuren of als u overlijdt. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over de volgende punten?

Plan voor later
  • Wie mag straks uw (financiële) zaken regelen als u dat zelf niet meer kunt?
  • Hoe weten uw naasten wat uw wensen zijn?
  • Hoe blijven uw nabestaanden straks achter? Hebben zij dan nog een huis en een inkomen?
  • Wat kan er nu al gedaan worden om de erfbelasting straks laag te houden?
  • Hoe komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?

U kunt uw wensen nu al vastleggen en zo uw naasten helpen om straks in een moeilijke periode makkelijke keuzes te maken. Dat geeft houvast voor uw naasten, het is fijn om te weten dat zij zaken regelen zoals u dat had gewild.

Uit Handen helpt hierbij

Om uw naasten te ontlasten, kan er bij leven en in goede gezondheid al een hoop geregeld worden. Dit scheelt een hoop gedoe en vragen achteraf. Eigen wensen kunnen vastgelegd worden in een zogenaamd levenstestament. Zo weten uw naasten precies wat u in welke situatie zou willen. Dat is erg prettig en geeft rust.

Ook in een testament kunnen bepaalde zaken geregeld worden. Of misschien is het voor u voordelig om bij leven een schenking te doen, zodat er straks minder belasting betaald hoeft te worden.

In ons gesprek kijk ik naar uw persoonlijke situatie en vertel ik u over de mogelijkheden en aandachtspunten. Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem contact met mij op.