Administratie na overlijden

Vrij snel na een overlijden valt er post op de mat van verschillende instanties. Deze zijn automatisch door de gemeente op de hoogte gebracht van het overlijden. Allerlei praktische zaken moeten nu worden opgepakt.

Daar staat uw hoofd natuurlijk helemaal niet naar. U bent nog volop in rouw om het verlies van uw dierbare. Uit Handen kan u helpen bij de afhandeling van de administratie na het overlijden.

Er komt een hoop op u af

Er komt post van pensioenfondsen, de SVB, de Belastingdienst en andere instellingen. Hierdoor komen er ook vragen bij u naar boven over bijvoorbeeld uw inkomen. Of er misschien een testament is en hoe zit het met de erfenis? Ook de bank moet op de hoogte worden gebracht, maar kan u dan straks nog aan de rekening komen? Daarnaast zijn er nog verzekeringen, abonnementen die moeten worden aangepast of opgezegd. En natuurlijk de Social Media accounts van de overledene, wat kunt u daar mee?

Uit Handen geeft inzicht in de administratie na overlijden

Als u contact met mij op neemt, hebben we eerst telefonisch een kort kennismakingsgesprek en maak ik een afspraak om bij u langs te komen.

Ongeveer twee tot vier weken na het overlijden kom ik bij u langs. In die periode heeft u van de meeste instanties post ontvangen. Tijdens ons gesprek luister ik eerst naar uw verhaal, over overledene. Hoe heeft u de afgelopen periode ervaren en hoe kijkt u terug op het afscheid?

Daarna bespreken we samen uw huidige situatie. Waar kunt en moet u rekening mee houden? Dit doe ik aan de hand van een checklist zodat we zeker weten dat er niets over het hoofd wordt gezien. Alles dat geregeld moet worden komt hierin aan bod. Denk hierbij aan:

Uit Handen - hulp bij administratie
  • Is er een verklaring van erfrecht nodig?
  • Welke bankrekeningen zijn er op naam van de overledene?
  • Hoe zit het met het inkomen, is er bijvoorbeeld recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaanden Wet (Anw)?
  • Welke verzekeringen keren uit of kunnen worden opgezegd of aangepast?
  • Welke abonnementen zijn er op naam van de overledene?

Als u het fijn vindt, ontvangt u een verslag van ons gesprek. Hierin staan de punten die we besproken hebben en die nog geregeld moeten worden.

Afhandeling van de administratie

Als u dat wenst, kan ik u helpen en de praktische afhandeling na het overlijden of de administratie volledig overnemen. Dit betekent dat ik voor u de zaken regel die besproken zijn, zoals het opzeggen van abonnementen en verzekeringen. Hier maken we samen tijdens het gesprek afspraken over. Uiteraard doe ik alles ik overleg en samenspraak met u.